Gölpazarı, Heykel Sempozyumu’na ev sahipliği yapıyor

Gölpazarı 2. Heykel Sempozyumu, “Köyünü Yaşat” Projesi kapsamında Gölpazarı Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü ortaklığında 25.06.2016 – 20.08.2016 tarihleri arasında düzenleniyor. Sempozyum kapsamında ilçenin meydanlarının güzelleştirilmesi için birçok heykel yapılmasının yanında, projenin devam ettiği Tongurlar Köyü’nde yer alacak olan işlevsel sanat yaklaşımının bir yansıması olarak köy çeşmeleri yapılıyor. 


Kırsal alanları ve özellikle köylerin sorunlarını ve yeniden etkin kullanımını ele alan proje kapsamında, sanatın köylü ve ilçe halkı ile buluşması, mekânsal kalitenin arttırılması amacıyla yapılan birçok faaliyetten birini de, bu sempozyumu oluşturuyor. Güncel sanatın kırsalda yaşayan insanlar ile olan bağının zayıf kaldığı düşüncesinden yola çıkarak, proje kapsamında yalnızca mekânsal konfor değil, insanların yaşamlarına dokunacak sanat eserlerinin de bu bağı kuvvetlendirmesi için sanata önemli bir yer veriliyor.


Proje kapsamında farklı sanat dallarının köy ve kırsal sorunsalı etrafında sanat üretimleri gerçekleştirmeleri amaçlanıyor. Heykeltıraşlar köy içinde işlevsel bir yorum oluşturmaya çalışarak, eserlerini insanların buluşabileceği, oturup dinlenebileceği küçük köy çeşmesi ve meydancıkları olarak hayal ediyor. İlçe merkezinde de aynı şekilde mekânsal kalitenin artması, insanların sanatla bir arada olabilmeleri amacıyla merkez noktalara heykeller hazırlanıyor. 


Bu amaçla Gölpazarı İlçesi Işıklar Yapı Ürünleri, AKG Gazbeton, Kastamonu Entegre, Kuzey Mermer ve Vitra’nın de katkıları ile alanında isim sahibi birçok sanatçıya ev sahipliği yapılacak, sanatçılar ilçe ve köy halkı için üretim yapacaklardır. 


Sempozyum Düzenleme Kurulu:
Vedat Kazıcı (Gölpazarı Belediye Başkanı)
Prof. Fatma Akyürek (MSGSÜ Heykel Bölümü Başkanı)
Doç. Bülent Çınar
Yrd. Doç. Dr. Ümit Arpacıoğlu
Arş. Gör. M. Onur Savaşkan
Arş. Gör. Tolga Yurtözveri
www.koyunuyasat.com
facebook.com/koyunuyasat
www.golpazari.bel.tr