средства

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ПЛОСКОСТИ ОТ ДЪРВЕСНИ ЧАСТИЦИ В ЕВРОПА, СЪРБИЯ, ТУРЦИЯ И УКРАЙНА (в зависимост от общия обем на производството в годината, в милиони кубически метри):


 

В това предисловие бих искал да насоча вниманието ви към световната международна индустрия по производство на плоскости; във всеки отделен раздел е дадена информация за всяка страна, което ще помогне на читателя да добие по-ясна представа.

Съдържащите статистически данни графически изображения и хистограми (графично представени данни) ще ви дадат информация за производствените мощности на предприятията, произвеждащи плоскости от дървесни частици.

В световен мащаб европейските производители на плоскости заемат първите три места, като този факт се следи и от американските производители. Вижте хистограмата, на която са показани първите 10 производителя от международен мащаб.

След последния брой на списание «Даталигнум» от май 2006 г. настъпиха много промени в индустрията на региона, разпростиращ  се от Атлантическия бряг на Португалия до Русия. Сега вече «Кастамону Ентегре» заема 7-мо място сред първите десет производители на плоскости. В последните години Турция отбелязва голям напредък.

В последно време в световен мащаб все повече се осъзнава фактът, че дървесината е една много важна и ценна суровина, поради което в много страни се приеха строги закони по отношение на сеченето на гори и експорта на дървесина. Това е една от главните причини за ролята на плоскостите, произведени от дървесни частици, в световен мащаб. Този успех се доказва с достиженията в производството на MDF и OSB.

Заедно с това, трудностите при доставката на дървесина оказват влияние върху индустрията по производство на плоскости, анализът на тази ситуация ще бъде направен  в следващите раздели на този брой.

Метанолът е друга суровина (основна суровина за производството на лепило и смола, които се използват при производството на плоскости от дървесни частици), цената на която постоянно се покачва. През изминалата година цената на тази суровина – вторичен продукт, получен от преработката на нефта – се увеличи със 100%, а предполагаемите цени в бъдещето будят сериозна тревога. Производството на дървесина от иглолистни и широколистни  се изразява в милиони m3 и превишава производството на плоскости (около 68 милиона m3). Разгледайте хистограмата, на която са представени производствените мощности на първите 5 производителя на плоскости сред 33 страни. Вижда се следното разпределение: ПДЧ 63%, MDF 23.3%, шперплат 7.3% и дуралит 0.4%. Съгласно тези данни, производството в Европа е 4-5 милиона м3. От известно време има трудности в производството на дуралит, необходимо е преминаването към влажен цикъл на производство, а за да се премине към производство на MDF / HDF, оборудването със сух цикъл трябва да бъде заменено, в противен случай ще се наложи някои заводи да бъдат закрити. Като пример за това може да се даде новата производствена линия Лезонит в Словакия, която бе открита в края на 2007 г.

Отбелязано е положително развитие в сектора на HPL ламинат, който има значителни преимущества в сравнение с плоскостите с дебелина от 8 мм, покрити с меламинова хартия. HPL (ламинат, пресован под високо налягане) намира все по-широко приложение в облицовката на външни части на здания.

През изминалите десет години в сектора на технологичната индустрия по производство на плоскостибе отбелязан бум в купуването на фирми, в резултат на което се обединиха производители на оборудване и линии. Това са много интересни събития, поради което бих искал да представя кратка информация за тях:

Септември 1993: поради финансови трудности се закрива фирмата BISON, намираща се в Спринге, Германия, по-късно тя е купена от норвежката фирма Kvaerner Panel Sistem, намираща се  в Хановер.

Май 1999: Шведската фирма Grup Valmet, която преди няколоко години купи фирмата SUNDS Defibratör, купи и германската фирма-производител на преси KÜSTERS.

Октомври 1999:  Фирмата Valmet Fibertech купи фирмата Kvaerner Panel Sistem.


 

Kastamonu Entegre © 2018 Всички права запазени.