средства

РЕЧ, ПРОИЗНЕСЕНА ПРИ ПОЛАГАНЕТО НА ОСНОВИТЕ НА ЗАВОДА ЗА MDF В ГР. АДАНА

02.10.2010
Място: Адана, Организирана промишлена зона «Хаджъ Сабанджъ».

Уважаеми г-н Министър, уважаеми г-да народни представители,  уважаеми г-н областен управител, уважаеми г-н кмет, уважаеми командири, уважаеми бюрократи, уважаеми г-н Генерален директор на горите, уважаеми г-да журналисти, уважаеми г-да банкови управители, уважаеми гости, уважаеми клиенти, уважаеми сътрудници на «Кастамону Ентегре!

Добре дошли на церемонията по полагане на основите на завода за производство на MDF, гр. Адана.

Заводът за производство на MDF в гр. Адана ще бъде един от най-големите и съвременни заводи в Европа. Изпитвам радост и гордост, че участвате на церемонията по полагане на основите на завода.

От 1969 г. фирмата ни, изпълняваща дейност в дървопреработвателната промишленост, е лидер не само в Турция, тя напредва успешно превръщайки се в регионална сила.

ХАЯТ ХОЛДИНГ
Преди всичко искам да кажа нещо за Хаят Холдинг.

Хаят Холдинг е учреден през 1937 г., това е един от водещите холдинги на Турция, в който работят 7000 души, а оборотът му достига 1.5 милиарда USD

Хаят Холдинг осъществява дейност в две основни области. Това са:

 

Потребителски стоки

Продукция на дървопреработвателната промишленост.

 
Фирмата ни, която осъществява дейност в областта на потребителските стоки е ХАЯТ КИМИЯ САНАЙИ А.Ш.

 

Тя произвежда перилни и почистващи препарати „Бинго”, „Тест”, бебешки пелени и дамски превръзки марка „Молфикс” и „Молпед”, почистващи хартии марка „Папия”, „Фамилия” и „Тено”,  други почистващи препарати.

Главната производствена база на «Хаят Кимия А.Ш.» се намира в Башискеле, гр. Измит. Има и  заводи в Алжир, България, Украйна и Иран. Освен това в производствената  база в Башискеле, гр. Измит се намира фирмата ни «Лимаш», осъществяваща дейност в областта на управление на пристанища.

Фирмата ни, изпълняваща дейност в областта на дървопреработвателната промишленост  е «Кастамону Ентегре». Всяка от тези наши две фирми има еднакви обороти и численост на персонала. Работят в рамките на визията за международност и регионално лидерство.

 
КАСТАМОНУ ЕНТЕГРЕ
«Кастамону Ентегре» осъществява дейност в областта на дървопреработвателната и мебелната промишленост. Фирмата произвежда плоскости от дървесни частици, MDF, ламинирани паркети (Floorpan, Artfloor), панели за врати (Doorpan) и свързаните с тях продукти с добавена стойност за нуждите на мебелния, декоративния и строителния сектор.

От основаването си през 1969 г. до днес «Кастамону Ентегре» постоянно инвестира и в настояще време. Притежава общо девет завода, като шест от тях са в Турция (завод за ПДЧ в Кастамону, завод за MDF в Организираната промишлена зона в Кастамону, завод за ПДЧ и MDF в Гебзе, завод за ПДЧ в Балъкесир, завод за ПДЧ Tever в Гебзе, завод за ПДЧ Yontaş в Самсун), а три са в чужбина (завод за ПДЧ в България, завод за панели в Румъния, завод за крафт хартия в Босна и Херцеговина). 

 

Съгласно резултатите от едно проучване, направено от страна на Истанбулската промишлена палата през 2009 г., т.е. през 40 годишнината от своето учреждаване, фирмата заема 40-то място сред 500-те най-големи промишлени предприятия с чист оборот 770 милиона турски лири (въпреки кризата през 2008 г. оборотът нарасна с 21%) (през 2008 г. фирмата се нарежда на 68-мо място). Ако бяха взети предвид оборотите от 180 милиона в чужбина фирмата можеше да заеме 32-ро място.

 

Според Истанбулската асоциация на проивзодителите от дърводобивната и дървопреработвателната промишлености през 2009 г. «Кастамону Ентегре» по отношение на експорта(износа) заема първо място с експорт(износ) от 62 милиона USD (през 2008 г. пак е на първо място).

 

Според резултатите от едно проучване през 2009 г., направено от най-видното в сектора италианско списание Datalignum, «Кастамону Ентегре» разполага с производствена мощност от 2.2 милиона m3/година панели (MDF и ПДЧ), като с това заема 6-то място сред гигантите в Европа по производство на плоскости от дървесни частици и влакна. Според друго авторитетно списание в сектора - Wood Based Panel, «Кастамону Ентегре» се нарежда на 10-то място на света по производство на панели.

 

В зависимост от продуктовите групи в турския пазар на панели «Кастамону Ентегре» притежава дял в размер на 26-65%. 

Фирмата разполага с широка дилърска мрежа, благодарение на което обслужва всички области, райони и селища на Турция. Продукцията й се намира във всяка мебел на дома, в кухнята и вратата на всеки дом и във всеки офис. По отношение на качество, обем и надеждност фирмата е била първата предпочитана сред нашите клиенти.
В сравнение с нашите конкуренти ние имаме различни и нови подходи към маркетинга. При каквито и да е условия фирмата ни винаги е заедно с нашите клиенти, отнасяйки се дружески към тях. «Кастамону Ентегре» винаги се откроява по отношение на ценностите, уважението към човека, участието в управлението, творчеството, новаторството, фокусирането върху клиента, уважението към обществото и природата.

Използвайки винаги най-новите технологии, най-качествено и най-развито оборудване, винаги сме целяли да произвеждаме най-качествената продукция. Това ни осигури големи преимущества по време на кризисни периоди. В качеството си на интегрирана фирма сами произвеждаме редица полуфабрикати и материали за собствени нужди. Създадените в резултат на интегрираното производство удобства са едно отделно преимущество.

 

 

Фирмата е една добре позната марка на Балканите, в Русия, Украйна, страните от Средна Азия, Близкия Изток и Северна Африка.

 

Фирмата ни в Румъния – «Prolemn» произвежда панели за врати марка ”Doorpan”, с което се нарежда на второ място в Европа и четвърто място в света. Панелите за врати се експортират в 40 страни на географския район, разпростиращ се от Средна Америка до Индия.

 

Нашата фирма е първата и единствена, която произвежда на няколко места в Турция и в чужбина.

 

Съгласно резултатите от проучване със заглавие «Турски фирми в чужбина», публикувани в юлския брой на списание «Capital»,  заводите на «Кастамону Ентегре» са сред първите 50 в списъка, като фирмата ни «Prolemn» в Румъния заема 28-мо място, заводът «Натрон Хаят» в Босна и Херцеговина - 34-то, а заводът в България заема 36-то място.

 

В периода 1998-2002 г. «Кастамону Ентегре» осъществи инвестиции предимно в чужбина (Румъния и България). Главните причини за това са икономическите трудности в нашата страна, проблемите, които възникват при вноса на дървесина, която е основна суровина за нашето производство.

 

Благодарение на поуките, извлечени от кризата през 2001 г., стабилността на еднопартийното управление и положителните процеси на глобалния пазар, след 2002 г. със съдействието на Министерството на околната среда и горите и Главното управление на горските стопанства взехме решение за инвестиции в нашата страна.

В резултат на това бяха открити заводите за производство на MDF в Гебзе, ПДЧ в Балъкесир, MDF в Кастамону, бяха купени заводите за ПДЧ Тевер и Самсун.
 

Вземайки предвид интересите на страната и в сътрудничество с Главното управление на горските стопанства ние инвестирахме в областите Балъкесир, Кастамону и Самсун, а сега започваме в Адана. Всички наши заводи в производството си използват местна дървесина. Общият разход на дървесина достига 1.5 милиона тона. В Адана това количество ще достигне 2 милиона тона в годината. 

 

По този въпрос Министерството на горите, Генералният директор и неговите заместници, областните директори и цялата структура имат големи заслуги. Нашата благодарност към тях е безкрайна. Техните усилия са от голямо значение за нашата страна. Всеотдайният им труд заслужава голямо уважение.

  
МЕБЕЛЕН СЕКТОР
Бихме искали да кажем нещо и за мебелния сектор.

·              По големина турският мебелен сектор е в размер на 6-7 милиарда USD, в сектора работят 300 000 души. За сравнение можем да посочим, че размерът на мебелния сектор в Китай е 92 милиарда USD, в САЩ – 58 милиарда USD, в Италия – 30 милиарда USD, в Германия - 26 милиарда USD, във Франция – 12 милиарда USD. От гледна точка на икономическия растеж и заетостта на населението този сектор има голямо значение за икономиката на Турция. Ако се добави персонала в панелния и горския сектор числеността на заетото население достига 1 милион души.

·              Обемът на експорта в Китай е 27 милиарда USD, в Италия – 14 милиарда USD, в Германия – 11 милиарда USD, в Полша – 8 милиарда USD, но в Турция е само 1.5 милиарда USD.  
·              Обемът на производството в Турция е 20 милиарда USD, имаме възможност обемът на експорт да бъде 6 милиарда USD.

·              Всичко това означава, че Турция все още има да извърви много път.    
 

Общият обем на производство в 15 европейски страни е 80 милиарда Евро. В 1-та група страни от Европейския съюз всяка година обемът на производство на мебели намалява с 3%, а обемът на производство във страните от 2-та група или в тези, които ще влязат в тази група – с 11%.

Това означава, че на Турция й предстои много път.

 

Както знаете в този сектор заетостта има голямо значение. Поради това производството бавно се насочва към Изтока. Тук има две важни условия.

1.      Нуждите на Западна Европа започват да се произвеждат в Източна Европа.
2.      Потреблението в Източна Европа се увеличава.
 
Турция се намира на много важно място.

От една страна, както страните от Близкия Изток и Северна Африка, така и Турция не разполага с горски ресурси, но въпреки това тя е съседка на страни, с които има исторически и културни връзки и от които е принудена да импортира мебели или поне плоскости.

От друга страна Турция е съседка на балканските държави, Украйна, Южна Русия, Грузия, Армения, Азербайджан, т.е. страни, притежаващи  дървесна суровина, но нямащи технологически инвестиции, поради което те са наш естествен пазар за плоскости и мебели.

 
Ако се вземе предвид указаното възниква въпросът защо обемът да не нарасне от 7 милиарда USD до 20 милиарда USD. Това означава, че:

-              Горите в Турция ще станат по-продуктивни, ще бъдат от голяма полза за икономиката на страната, ще бъде отбелязан растеж в сектора, в който ще работят хиляди хора.

 

-              В сектора за производство на панели и мебели ще бъдат заети хиляди хора. Ще бъдат открити около 600.000 – 700.000 работни места, т.е. заетостта в сектора ще достигне 1.000.000 души. Може би ще бъдат назначени 200.000-300.000 души, занимаващи се с отглеждането на насаждения, сечене и транспортиране, по този начин заетостта в сектора ще достигне 1.000.300 души.

 
-              Ще бъде създадена добавена стойност в размер на 20 милиарда USD и възможност за експорт в размер на най-малко 6 милиарда USD.

 
НАШИТЕ ИСКАНИЯ
За да постигнем тези цели ние имаме искания от уважаемия г-н Министър. Изказваме благодарност, че ни уважи и дойде до тук.

 
НАШИТЕ ИСКАНИЯ ОТ Г-Н МИНИСТЪРА
 
1.    Суровината в нашия сектор е дървесината. Цените на дъвресината в Турция 2 пъти по-високи от Европа, 3-4 пъти по-високи от Америка, Украйна и Русия.

Особено след поскъпването на турската лира, независимо от високите цени на транспорта, цените на дървесината и дървесните частици, импортирани от тези страни са близко до цените на местната дървесина.

Подходящите цени на дървесината са причината, поради която в последните десет години инвестициите са насочени към района Истанбул-Коджаели-Адапазаръ. По този начин фирмите предпочитат да са близо до пазара.

Инвестирането в този район има три важни отрицателни последици.

- Необратимото и безпрепятственото увеличаване на числеността на населението в тези три града – най-важният социално-икономически проблем на Турция.

- Въпреки, че в достатъчна степен сме се възползвали от горите на много райони на Турция и не сме произвеждали, през 2010 г. предполагаемият обем на импорта на дървесни частици ще достигне 1.5 милиона тона.

- Понеже с импортна дървесина няма да бъде създадена достатъчна добавена стойност, приносът за дефицита в бюджета ще бъде незначителен.

2.            Подкрепяне на мебелния сектор по въпросите на дизайна, маркетинга, създаването на търговски марки.

3.            С цел предотвратяване на недобросъвестната конкуренция, понижаване на НДС в сектора за мебели и панели до 9%.

4.            Да бъде отменен изразът «продукти на дърводобивната промишленост» от текста на параграф (9) на алинея първа от чл. 3 на Закон №5346 за използване на възобновяеми източници на енергия при производството на електрическа енергия, публикуван в брой 25819 на Държавен вестник от 18.5.2009 г. Според нас не бива да се поощрява производство на електрическа енергия с горене на продукти на горската промишленост.

 

Изразходваната от страна на сектора за производство на панели дървесина може да бъде изразходвана от 4 големи електрически централи, но в резултат на това ще оцелее само секторът, в който годишно са заети 500 души, а на сектора, в който са заети повече от 1 милион души, ще бъдат нанесени големи щети.

5.            Да бъдат продължени поощренията за сектора и постоянно да бъдат поддържани инвестициите в Анадола. Особено високият размер на инвестициите и задължението за близко разположение до горските ресурси ни отдалечава от пазара и това ни задължава да правим отстъпки на клиентите по отношение на транспорта.

6.            Да бъде спряно поскъпването на турската лира, да не се дава възможност за увеличаване на импорта и намаляване на експорта.

7.            Да бъдат предприети глобални мерки за намаляване на цените на енергията, да бъде дадена възможност за конкуренция в експорта. 

8.            На церемонията по откриване на завода за MDF в гр. Кастамону очакваме Премиера и Вас.

 

ИНВЕСТИЦИЯ MDF ГР. АДАНА
Да поговорим за причините, които ни доведоха до тук и за инвестициите, които ще направим.

Място                                                 = Организирана промишлена зона «Хаджъ Сабанджъ», гр. Адана
Инвестиция                                     = Завод за производство на MDF
Произодствена мощност 1.400m3/ден и 420.000m3/година

                                                           Цех за лепило
                                                           Цех за импрегниране
                                                           Пресоване с меламин
                                                           Линия за ламиниран паркет- 15 милиона m2/година
Стойност на инвестицията       =  110 милиона Евро
Срок на инвестицията                =  18 месеца
След осъществяване на инвестицията:
Численост на пряко заетите    =  300 души
Численост на косвено заетите               = 2.500 души
Разход на дървесина                  = 650-700.000 тона/година
Цел                                                      = Производство с местна дървесина, която ще бъде доставена от областните управления в Адана, Мерсин, Кахраманмараш и Кония

 
Защи инвестираме?
 
През 2010 г. в Турция се предвижа импорт на MDF в размер на 200.000m3  и импорт на ламиниран паркет в размер на 26 милиона m2. (според фактическите данни за първите 7 месеца). Това означава импорт на 500.000 m3 MDF и ламиниран паркет. Нашата цел е забавяне на този импорт (използвайки местна дървесина), принос за икономиката на Турция и увеличаване пазарния дял на «Кастамону Ентегре).

 
«КАСТАМОНУ ЕНТЕГРЕ» КЪМ НОВИ ХОРИЗОНТИ
 
Позволете да кажа няколко думи за съществуващите и новите инвестции на фирмата.
 
Освен корпоративната структура, другото най-главно преимущество на «Кастамону Ентегре» са неговите активни, надеждни, образовани, новаторски и квалифицирани човешки ресурси. «Кастамону Ентегре» се различава от своите клиенти със своите елитни човешки ресурси, фокусирани върху клиента, знаещи и разбиращи неговите потребности и намиращи разрешение с най-правилно избраните продукти и услуги. Фирмата «Кастамону Ентегре» и всеотдайният й персонал винаги са били най-предпочитаните и най-фаворитните в своя сектор. Всеки член от персонала на «Кастамону Ентегре» работи като в своя частен бизнес...


За да бъде достигнати постоянният темп на развитие и разрастване, а също и за да бъде заета  позицията на регионален лидер следващите ивестиции ще бъдат направени предимно в чужбина. Целта ни е да увеличим нашия дял на пазарите в чужбина.
Във връзка с това «Кастамону Ентегре» през следващите няколко години планира да осъществи инвестиции както в страната, така и в чужбина. След осъществяването на тези инвестиции производствената мощност на «Кастамону Ентегре» ще се увеличи два пъти и ще укрепи позицията си сред глобалните фирми на Турция.

Към края на тази година ще влезе в действие завода за производство на ПДЧ в гр. Гебзе, производствената мощност, на който е 1.000 m3/ден, 480.000 m3/година.

Заводът ни в гр. Гебзе ще бъде пренесен в Румъния, като производствената мощност отново ще бъде 1.000 m3/ден, 480.000 m3/година. В резултат на това в края на 2011 г. в три локации ще имаме заводи, подобни на завода в Балъкесир.

 

В края на тази година в Украйна ще влезе в действие завод за производство на ПДЧ с производствената мощност 1.000 m3/ден, 300.000 m3/година, вече се договорихме за закупуването на мажоритарния дял акции. В резултат на това, в края на годината ще има 3 големи завода за производство на MDF.

След приключването на проекта в Адана, ще започне инвестиция за строителството на завод за MDF в Татаристан, Русия. В момента там вече има учредена фирма, купен е и парцел. Започната е работа по проекта и по получаването на разрешения. Заедно с вас бяхме на церемонията по полагането на основите.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РЕЧ

 

Това беше една дълга реч. Говорих за това, което направихме и за следваните от нас цели. Споменахме за нашите трудности. Когато завършвам тук своята реч, искам да изразя искрената си благодарност на господин Министъра, на Генералния директор на горските стопанства, който ни съдейства в последните 8 години при инвестициите ни в Турция, на неговите заместници, директорите на областните управления и всички останали сътрудници.

Също така, изказвам благодарност на господата народни представители, областни и районни председатели, кметове, командири, бюрократи, журналисти и администрацията на Организираната промишлена зона «Хаджъ Сабанджъ» в гр. Адана.

 

Благодаря на висшите банкови ръководители, нашите партньори и  гости, които бяха до нас  в този прекрасен ден.

 

Изказвам благодарност и на Председателя на Съвета на директорите и неговите членове, които винаги ни се доверяват и поддържат.

Благодаря на целия трудов колектив, който има най-голямата заслуга за нашия успех и осъществяването на нашите цели.
Изказвам най-голяма и искрена благодарност на нашите клиенти, които винаги са били заедно с нас, изпълнявали са своите обещания и са ни.

Отправяме се заедно с вас към нови хоризонти – Турция, България, Румъния, Иран, Грузия, Ирак, Балканите, Украйна Русия и навсякъде по света.

Ние много ви обичаме.

Аллах да ви благослови.

Приемете моите извинения за дългата реч.

Аллах да ви пази.

С уважение,

Халюк Йълдъз


Kastamonu Entegre © 2018 Всички права запазени.